Posts made in Listopad, 2017

Bolechowice – charakterystyka wsi

BOLECHOWICE Nazwa wsi: Bolechowice Położenie: Bolechowice zgodnie z podziałem na mezoregiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego leżą w obrębie makroregionu Wyżyna Śląsko-Krakowska, mezoregion Wyżyna Olkuska. Administracyjnie wieś położona jest w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów około 15 kilometrów na północny zachód od centrum Krakowa Pochodzenie nazwy: nazwa wsi nie jest dokładnie znana, mieszkańcy wraz z Księdzem Proboszczem i Sołtysem nie są pewni co do pochodzenia nazwy. Twierdzą, iż najprawdopodobniej nazwa pochodzi od imienia założyciela Bolesława....

Read More

Analiza długości i gęstości dróg kolejowych w 2001 roku oraz przewozy ładunków i pasażerów w 2002 roku i ich dynamika w latach 1995-2002 dla wybranych krajów

Przedmiotem poniższej analizy był transport kolejowy w wybranych krajach świata. Analizy dokonano w celu scharakteryzowania zróżnicowania długości i gęstości sieci dróg kolejowych oraz wielkości przewozu towarów i osób a także określenia ich dynamiki w latach 1995-2002. Długość linii kolejowych w wybranych krajach jest bardzo zróżnicowana. Zróżnicowanie to zależne jest w głównej mierze od powierzchni kraju. Z pośród analizowanych krajów największą długość linii kolejowych posiadają Stany Zjednoczone i wynosi ona 160000 km, w drugiej w kolejności Rosji długość linii kolejowych jest blisko...

Read More