Bolechowice – charakterystyka wsi

BOLECHOWICE Nazwa wsi: Bolechowice Położenie: Bolechowice zgodnie z podziałem na mezoregiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego leżą w obrębie makroregionu Wyżyna Śląsko-Krakowska, mezoregion Wyżyna Olkuska. Administracyjnie wieś położona jest w województwie małopolskim,…

Read more »

Analiza długości i gęstości dróg kolejowych w 2001 roku oraz przewozy ładunków i pasażerów w 2002 roku i ich dynamika w latach 1995-2002 dla wybranych krajów

Przedmiotem poniższej analizy był transport kolejowy w wybranych krajach świata. Analizy dokonano w celu scharakteryzowania zróżnicowania długości i gęstości sieci dróg kolejowych oraz wielkości przewozu towarów i osób a także…

Read more »