Bolechowice – charakterystyka wsi

BOLECHOWICE

Nazwa wsi: Bolechowice

Położenie: Bolechowice zgodnie z podziałem na mezoregiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego leżą w obrębie makroregionu Wyżyna Śląsko-Krakowska, mezoregion Wyżyna Olkuska. Administracyjnie wieś położona jest w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów około 15 kilometrów na północny zachód od centrum Krakowa

Pochodzenie nazwy: nazwa wsi nie jest dokładnie znana, mieszkańcy wraz z Księdzem Proboszczem i Sołtysem nie są pewni co do pochodzenia nazwy. Twierdzą, iż najprawdopodobniej nazwa pochodzi od imienia założyciela Bolesława.

Historia wsi: w XI wieku na terenie dzisiejszych Bolechowic była osada średniowieczna, jednak pierwsze pisane wzmianki datują się na rok 1243, kiedy to Bolesław Wstydliwy nadał biskupowi krakowskiemu Prandocie połowę wsi. W 1792 roku Bolechowice przestały być wsią biskupią i stały się niezależną wsią.

Ludność: wieś liczy około 1 800 mieszkańców, jednak Sołtys twierdzi, że ta liczba sięga nawet 2 000 osób ze względu na posiadanie w Bolechowicach przez bogatych krakowian drugich domów w których nie są zameldowani.
Na terenie wsi jest około 400 domów z czego domów starych jest 30%, domów starych drewnianych jest około 5%, około 60 % są to domy nowe lub odnowione natomiast domów w budowie jest około 30.
Źródłem utrzymania ludności jest głównie praca w Krakowie, niewielka liczba mieszkańców posiada własne gospodarstwa rolne lub prowadzi własną działalność gospodarczą.
Struktura ludności: według Sołtysa we wsi przeważają osoby młode, są to głównie przybysze z Krakowa.

Układ wsi: wielodrożnica z placem.

Infrastruktura: wieś ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę: posiada sieć wodociągową, gazową, telefoniczną, obecnie 50% gospodarstw domowych jest podłączona do sieci kanalizacyjnej a pod koniec tego roku ma być skanalizowana cała wieś. We wsi jest dobrze rozwinięta sieć internetowa (obecnie podprowadzona jest jedna linia światłowodowa a w planie jest budowa drugiej).
Wieś posiada małe centrum w obrębie którego znajdują się trzy sklepy spożywcze, jeden sklep przemysłowy, bar, przystanek MPK, apteka, gabinet dentystyczny, biblioteka, serwis komputerowy, urząd pocztowy. Ponadto na terenie wsi znajduje się kościół, cmentarz, szkoła podstawowa, gimnazjum, jednostka ochotniczej straż pożarnej z nową remiz oraz stadion piłkarski wybudowany siłami własnymi mieszkańców (warty około 500 tyś. złotych). Jednak wieś nie posiada nawet własnej drużyny piłkarskiej ze względu na brak pieniędzy. W obrębie centrum wzdłuż ulic znajdują się chodniki oraz zainstalowane jest oświetlenie.
Wieś posiada dogodne połączenie komunikacyjne z Krakowem (Z Bronowic Nowych odjeżdżają autobusy strefowe MPK, a z Nowego Kleparza prywatne busy). Na terenie wsi działalność gospodarcza jest słabo rozwinięta. Znajdują się tam głównie podmioty skierowane na działalność usługową. Brak dużych zakładów produkcyjnych. Występują nielicznie przydomowe zakłady rzemieślnicze. Jak wcześniej wspomniano we wsi działają 4 sklepy, bar, apteka, gabinet dentystyczny, serwis komputerowy. Ponadto rozwija się agroturystyka, działają 2 gospodarstwa agroturystyczne a w przyszłości planuje się budowę kolejnych. Miejscowość ta jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia turystyki ze względu na położenie w jurze krakowsko-częstochowskiej. Występują szlaki turystyczne piesze, rowerowe oraz konne, rezerwat przyrody. Rolnictwem zajmują się przeważnie starsze pokolenia (rdzenni mieszkańcy wsi). Produkują głównie na własne potrzeby. Część pól została sprzedana pod budowę domów ludziom napływającym głównie z Krakowa. Warty obejrzenia jest XIV wieczny kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. W ołtarzu znajduje się obraz ukrzyżowania namalowany przez Jana Tricjusza, nadwornego malarza króla Jana III Sobieskiego.

Ocena wsi: Według nas jest to bardzo piękna miejscowość o bogatej historii. Jest położona w bliskiej odległości od Krakowa, co daje duże możliwości rozwoju. Wieś leży na obszarze Dolinek Podkrakowskich, wpływa to znacznie na atrakcyjność turystyczną miejscowości, która jest chętnie odwiedzana przez turystów głównie z Krakowa. Brak zakładów przemysłowych wpływa korzystnie na środowisko .Wieś ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, posiada także dogodne połączenie komunikacyjne z Krakowem.