Jak prawidłowo pobrać próbę gleby do badania

Informacja o zasobności gleby w składniki mineralne pozwala precyzyjnie ustalić jakiego składnika potrzebują rośliny. Akredytowany pobór gruntu powinien być wykonany raz na cztery lata. Ważne aby próbki były pobierane z określonej powierzchni pól, ponieważ własności gleby mogą różnić się znacznie w zależności od miejsca.

O czym należy pamiętać przed pobraniem próbek?

Akredytowane pobieranie próbek wykonać należy przed nawożeniem, wapnowaniem i nawadnianiem (może to być przed rozpoczęciem upraw wiosną lub po zbiorach).
Przed pobraniem próbek konieczne jest wykonanie szkicu gospodarstwa z naniesionymi granicami poszczególnych upraw. Następnie badany obszar dzieli się na działki o zbliżonej wielkości, nie większe jednak niż 4 ha. Działki te powinny być jednolite jeśli chodzi o rodzaj uprawy, rodzaj gleby, stosowane zabiegi uprawowe oraz ukształtowanie terenu.

Jak przygotować średnią próbę mieszaną?

Z pojedynczego obszaru pobiera się próbkę mieszaną. W jej skład wchodzi 15-20 próbek pobranych z różnych miejsc, które powinny być równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni obszaru. Dla gruntów ornych próbki pobiera się z głębokości do 20 cm, natomiast dla pastwisk i łąk z głębokości pomiędzy 5 cm a 20 cm. Próbek do akredytowanego poboru gruntu nie powinno się pobierać z miejsc po pryzmach kiszonki, obornika, dróg, pasów brzeżnych czy miejsc o nadmiernym lub bardzo słabym wzroście. Na zboczach próbki powinno się pobrać oddzielnie z podnóża, skłonu oraz szczytu wzgórza. Pobrane z danego obszaru próbki powinny zostać wsypane do jednego pojemnika i dokładnie wymieszane. Dzięki temu otrzymana w ten sposób średnia próba mieszana o masie około 0.5 – 1 kg będzie reprezentatywna dla danego obszaru. (Przypis: porównania międzylaboratoryjne)

Za pomocą jakich narzędzi pobierać glebę?

Do akredytowanego pobierania próbek służy laska Egnera, którą wciska się w glebę do oporu, a następnie wykonuje nią pełny obrót i wyciąga. Próbki można również pobrać łopatką ogrodniczą lub szpadlem. Aby to zrobić trzeba odkryć glebę do głębokości 20-25 cm, a następnie pobrać jej plaster o grubości 2-3 cm.

Co zrobić z przygotowanymi próbkami?

Wymieszana glebę należy wsypać do pakietu 15 woreczków w ilości nie większej niż zaznaczona na woreczku. Następnie woreczki należy opisać oraz zaznaczyć skąd pochodzą próbki i przekazać do OSChR. Jeśli nie ma możliwości dostarczenia do pracowni chemicznej świeżo pobranej próbki, można ją wysuszyć w temperaturze pokojowej. Ważne aby pomieszczenie gdzie jest suszona nie było zanieczyszczone pyłami.

Dziękujemy za konsultacje: https://promea.pl/oferta/akredytowane-pobieranie-probek