Nowe kary i opłaty

Posłowie Nowoczesnej złożyli w Sejmie projekt ustawy, wedle której za wycięcie filtra DPF groziłaby kara w wysokości 5 tys. zł. I to zarówno dla zleceniodawcy, jak i wykonawcy. Jak zwykle w takim przypadku, posłowie udowadniają nie tyle swoją troskę o środowisko, co brak kompetencji i oderwanie od rzeczywistości. Czyli nic nowego.

Martwe przepisy?

Posłom nie sposób odmówić dobrych intencji, jednak często ogłaszają swoje pomysły bez wcześniejszej weryfikacji możliwości ich wprowadzenia. Tak jest i w tym przypadku.
Obecnie diagnosta podczas badania technicznego może jedynie wizualnie ocenić, czy obudowa filtra cząstek stałych nie nosi śladów ingerencji. W wielu samochodach nawet to nie jest możliwe, bo element ten nie jest widoczny z zewnątrz. Pozostaje pomiar zadymienia, ale w nowoczesnych dieslach jest on niemożliwy lub bardzo trudny do przeprowadzenia. Warto wspomnieć, że wymaga on wprowadzenia silnika na najwyższe obroty na biegu jałowym i utrzymywanie takiego stanu co najmniej przez kilka sekund. W większości samochodów nie pozwoli na to elektronika.
Istnieją oczywiście urządzenia pozwalające skontrolować ilość sadzy w spalinach (np. laserowe urządzenia firmy Maha) lub fizyczne sprawdzenie czy filtr cząstek stałych znajduje się na swoim miejscu (z wykorzystaniem kamer endoskopowych?), ale większość z nich jest droga i niedostępna w warsztatach diagnostycznych. Sprawdzenie komputera w samochodzie również nie zda się na wiele, bo wraz z wymontowaniem filtra, zwykle odpowiednio modyfikowany jest też sterownik, aby filtr DPF nie zgłaszał żadnych problemów.

Niestety, to nie koniec pomysłów.

Rząd także nie próżnuje w tym temacie. Do najnowszych pomysłów można zaliczyć wprowadzenie nowych opłat za badania techniczne oraz karania kierowców za niedotrzymywanie terminu ich wykonania. Wedle nowego projektu ustawy przekroczenie terminu badania o 45 dni oznaczałoby wzrost opłaty za badanie o 60%. Wspomniane wyżej przepisy dotyczące filtrów DPF wpisują się zatem w szerszy trend dokładania obciążeń kierowcom.

Opracowanie: DPF ECO Serwis.