Zanieczyszczenia ziemi i gleby

Rozwój budownictwa mieszkalnego, coraz liczniejsze firmy deweloperskie na rynku i coraz więcej osiedli, mieszkańców i „sypialni” powstaje na obrzeżach większych miast.
Większość tych osiedli czy „biurowców” powstaje na dawnych terenach przemysłowych, ze względu na ich  bardzo dogodną lokalizację.  A zastanawiałeś się kiedyś jakie tajemnice może kryć miejsce, w którym planujesz zamieszkać?
Największa tajemnica – gleba
W związku z tym, że tereny są poprzemysłowe można wnioskować, iż do ziemi trafiały różne substancję powodujące zanieczyszczenia gleby – potrzebne jest unieszkodliwianie odpadów (źródło: http://www.hydrogeotechnika.pl/unieszkodliwianie-odpadow). W zależności od charakteru przemysłu, różne mogłyby być substancję w ziemi. Zanieczyszczenia gleby możemy podzielić na dwie grupy: organiczne i nieorganiczne. Organiczne, czyli takie które szeroko rozprzestrzeniają się w środowisku w wyniku działania naturalnych procesów zachodzących w glebie czy wodzie i powietrzu. Są bardzo toksyczne dla ludzi i zwierząt. Zaliczamy do nich środki ropopochodne, smoły, wielopierścieniowe wodory aromatyczne, fenole. Druga grupa, czyli zanieczyszczenia nieorganiczne do których zaliczamy metale ciężkie (m.in. rtęć, ołów) i cyjanki. Działają toksycznie na organizm, dzięki zdolności kumulacji w kościach, nerkach czy mózgu. Mogą być przyczyną groźnych zatruć czy chorób układu krążenia, chorób nowotworowych. Stąd tak ważna jest wiedza o miejscu, w którym żyjemy.
Gleby- potencjalne zagrożenie
Stężenie substancji niebezpiecznych (metale i metaloidy, związki nieorganiczne, węglowodory, węglowodory chlorowane, środki ochrony roślin oraz inne zanieczyszczenia) nie może przekraczać wartości dopuszczalnej w glebie (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi). Gdy wartość ta jest przekroczona, można mówić o zanieczyszczeniu ziemi. Z czym wiąże się zdrowie bądź życie mieszkańców. Przy głębokich wykopach jesteśmy narażeni na emanację lotnych związków organicznych, potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.
Każdy obywatel ma wgląd w system informacyjny, prowadzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, do którego wprowadzane są informacje o terenach z zanieczyszczonym środowiskiem.
Oczyszczanie gruntów- pomysł na zdrowe środowisko
Remediacja to działania zmniejszające ilości zanieczyszczeń ziemi. Dzięki remediacji gruntów przywracane są wcześniejsze wartości użytkowe ziemi. Obecnie znane są dwie metody, dzięki którym środowisko staje się zdrowe: (1) metoda ex situ (2) metoda in situ. Pierwsza metoda polega na oczyszczaniu gleby w warunkach kontrolowanych, poza terenem inwestycji. Druga metoda jest ekologiczna, ponieważ polega na wprowadzaniu do środowiska gruntowo-wodnych roztworów, gorącego powietrza czy bakterii, które mają za zadanie wypompować z ziemi zanieczyszczenia.
Bez względu na wybór metody, działania na rzecz środowiska tu: przeprowadzenie remediacji jest jedyną skuteczną metodą i alternatywą dla czystych gleb.

Na podstawie: